Girl in the Book, the

När förlagsassistenten Alice blir tilldelad nyutgivningen av ansedde författaren Milan Danekers bästsäljare Waking Eyes, konfronteras hon av deras gemensamma förflutna. Ärrad av det förhållande den markant äldre Milan tvingade på henne som tonåring tvingas hon kämpa för att över huvud taget kunna känna tillit, och framför allt kärlek, igen.

Rent 39.00 kr Buy 99.00 kr
×