Astrid

Astrid, 11 år, vill bestämma själv. Hennes mamma tycker hon är för liten för det. Astrid gör uppror och smiter.

Rent 15.00 kr
×